Välkommen till EDCA Inkasso

Pris

Vår prislista är mycket enkel - vi arbetar uteslutande provisionsbaserat oavsett om det är i Sverige eller i övriga världen Ni kan behöva vår hjälp. Alla våra ombud inom EDCA arbetar efter samma princip och tar bara betalt för lyckade ärenden. Ni har med andra ord allt att vinna och inget att förlora på att anlita EDCA. Har Ni några  frågor kan Ni mejla oss på info@edca.se  eller Ni kan ringa någon av våra handläggare på telefon 010-209 85 20

Kontakt/Contact